Czech

Svatý Michaeli Archanděli braň nás v boji, proti zlobĕ a úkladum d’áblovým budiž nám záštitou, nechat’ Bůh přikáže jemu, pokornĕ prosíme. Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší svĕtem obchájí božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

Leave a Comment