Maltese

San Mikiel Arkanglu, idhol ghalina fit-taqbida, kun Int il-ghajnuna taghna kontra l-hażen u t-tnassis tad-demonju; irażżnu Alla, nitobluk bil-herqa: U Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-Sema, itfa’, bil-qawwa t’Alla fil-qiegh ta’l-infern lix-xitan u l-ispirti hżiena l-ohra li jiggerrew fid-dinja ghat-telfien ta’l-erwieh. Amen.

Leave a Comment