Polish

Święty Michale Archaniele, Książę I Wodzu zastępόw anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią I zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a przez Chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego. Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem.

W Tobie, Święty Michale, Kościόł ma swojego Strόza I Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy zamętu, i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli, ani szkodzić Kościołowi. Niech przez Ciebie Krόlowa Aniołόw, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana, I osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem.

Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga I wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.

Kapłan: Najświętsze Serce Jezusa
Wierni: Zmiłuj się na nami
Kapłan: Niepokalane serce Maryi
Wierni: Bądź naszym ratunkiem.

Leave a Comment