Romanian

Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în bătălie, fii protectorul nostru împotriva răutăţii şi a ispitelor diavolului. Ne rugăm în mod umil ca Dumnezeu să-l dojenească; iar tu, Prinţ al oştirilor cereşti, prin puterea lui Dumnezeu, aruncă în iad toate spiritele rele ale lui Satan, care colindă lumea căutănd distrugerea sufletelor. Amin.

Leave a Comment