Slovakian

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, bud’ nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí san a skazu duší potulujú po svete. Amen.

Leave a Comment